Zdrowych i pogodnych Świąt

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Interpretacja przepisów wprowadzających nowe przywileje dla dawców w okresie epidemii

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami części środowiska honorowych dawców krwi przedstawiamy Państwu interpretację przepisów dokonaną przez Narodowe Centrum Krwi:

W odpowiedzi na e-mail dotyczący uprawnień dla Krwiodawców uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych informacji.

W dniu 25 tycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Honorowym Dawcom Krwi i jej składników.

W przedmiotowej ustawie zawarte są zapisy, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (zatem nie tylko po chorobie COVID-19) przysługują:

  • zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym,
  • ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19).

Uprawnienie, przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia przez centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Uprawnienie do korzystania z ulgi na przejazdy przysługuje także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy także w przypadku oddania co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydane zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14.03.2020 r. (dzień głoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Z powyższego wynika zatem, że uprawnienia nie zostały ograniczone jedynie do honorowych dawców krwi, po przebytej chorobie COVID-19, ale przysługują wszystkim honorowym dawcom krwi spełniającym wyżej określone warunki.

******************************************

Z poważaniem, Monika Rutkowska
Starszy Specjalista
Wydział Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Kom. Społecznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

PYTANIA DODATKOWE:

Od kiedy liczyć donacje, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych przywilejów w czasie trwania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii?
– Stan zagrożenia epidemicznego od 14 marca 2020 do 19 marca 2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf
– Stan epidemii od 20 marca 2020 roku do chwili obecnej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
Oznacza to, że od 14 marca 2020 liczymy donacje do nowych uprawnień.

Czy mogę rozbić dni wolne na piątek i poniedziałek, bo w sobotę i niedzielę nie pracuję?

Nie, nie ma możliwości rozbijania dni wolnych. Przysługuje dzień wolny w dniu oddania i następnym.

Czy ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego dotyczy również komunikacji miejskiej?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która to reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Drodzy Krwiodawcy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, kieruję do Was płynące z serca życzenia radosnych i spokojnych Świąt w gronie najbliższych. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wam zdrowie, szczęście oraz wiele sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wspierają Honorowe Krwiodawstwo i bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi cząstką siebie. To dzięki Waszemu oddaniu, każdego dnia ratujemy życie setek pacjentów. Wierzę, że wspólnie uda nam się uratować jeszcze wiele istnień. Oby dobro, którym się dzielicie, było dla Was źródłem radości i nieustającej satysfakcji.

Dziękujemy, że jesteście! 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy RCKiK w Olsztynie

btnimage