Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie