Aktualności

Informacje o szkoleniach

Informacje o szkoleniach

Szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21- 00. Przeprowadzenie szkoleń służy:…

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Dawcy! RCKiK w Olsztynie informuje, że od dnia 5.09.2023r. do odwołania wstrzymuje pobór krwi grupyB RhD +(stacjonarnie i na akcjach wyjazdowych)Wszystkich chętnych Dawców tej grupy zapraszamy do oddawania osocza w RCKiK w Olsztynie oraz w Terenowych Oddziałach w Bartoszycach, Iławie i Elblągu.Za utrudnienia przepraszamy!

W WIELKIEJ RODZINIE KRWIODAWCÓW

W WIELKIEJ RODZINIE KRWIODAWCÓW

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym pt. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”. Zapraszamy wszystkie rodziny Krwiodawców do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, którego ideą jest promowanie oddawania krwi i niesienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami. Celem konkursu jest promowanie honorowego krwiodawstwa, edukacja w zakresie systematycznego oddawania krwi i jej składników oraz budowanie pozytywnych wzorców wśród rodzin (tj. rodziców i dzieci, dziadków…