Dodatkowe informacje dla ozdrowieńców

INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

 • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001741;
 • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:
  • 14 dni od zakończenia objawów;
  • 14 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
 • są w wieku 18-65 lat;

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się  na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał
lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

Rekomendujemy rejestrację przez stronę internetową www.rckikol.pl zakładka ozdrowieńcy.

Można również kontaktować się telefonicznie:

– tel. 89 524 55 77 w godz. 10.00 – 14.00

– tel. 668 017 797  w godz. 7.00 – 14.00

Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Koronawirus – informacje

W związku z trwającą pandemią koronawirusa informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi COVID-19. Znajdziecie tam komunikaty dotyczące:

 • Jak zapobiegać zakażeniu?
 • Co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy COVID -19?
 • Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
 • Zasady kwarantanny.
 • Jak seniorzy mogą zadbać o siebie?

I wiele innych przydatnych wskazówek.

Zapraszamy również do śledzenia mediów społecznościowych Ministerstwa Zdrowia, to tam znajdziecie najnowsze informacje dotyczące koronawirusa

Przeciwciała anty-HLA a oddawanie krwi

Posted on: 12 lutego 2021 / Categories: Narodowe Centrum Krwi

Zespół ekspertów Krajowej Rady Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opracował w dniu 3 lutego 2021 r. uchwały, zgodnie z którymi dawcy krwi z obecnymi przeciwciałami anty-HLA oraz z ciążą i transfuzją w wywiadzie >mogą być zakwalifikowani do oddawania krwi pełnej, z której w wyniku preparatyki otrzymywany jest Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) i osocze. Koncentrat Krwinek Czerwonych przekazywany jest do przetoczenia pacjentom wymagającym leczenia tym składnikiem krwi, natomiast osocze będzie przeznaczane wyłącznie do wytwarzania produktów leczniczych. Powyższe uchwały zostały przekazane do wszystkich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Proszę osoby, które zostały zdyskwalifikowane z powodu posiadania przeciwciał anty-HLA o telefoniczne lub bezpośrednie skontaktowanie się z RCKiK i potwierdzenie tych wytycznych.

Facebook
Facebook
Instagram
Skip to content