Ekipy wyjazdowe

Plan akcji wyjazdowych RCKiK w Olsztynie na M-C grudzień 2022r

DATAMIEJSCEstacjonarna ambulansGODZINY REJESTRACJIPraca Oddziału Terenowego 
01.12.2022Olsztyn- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Zmiana miejsca na Centrum KonferencyjneAmbulans9.00-12.30
01.12.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
01.12.2022Olecko-  Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych ul. Gołdapska 21 /Internat
Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
02.12.2022Bartoszyce- Jednostka Wojskowa ul. Wojska PolskiegoStacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
03.12.2022Susz – Straż Pożarna ul. Polna 1AStacjonarna8.00-11.00
03.12.2022Skurpie- Świetlica WiejskaStacjonarna8.00-11.00
05.12.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9Stacjonarna8.00-11.30
05.12.2022


06.12.2022
Dobrocin- Zespół Szkół


Bartoszyce– Zespół Szkół ul. Limanowskiego
Stacjonarna


Stacjonarna
8.00-11.30


8.00-11.00
Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY

Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
07.12.2022Mrągowo – Plac PiłsudskiegoAmbulans8.30-12.00
07.12.2022Rybno- Zespół SzkółStacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
08.12.2022Kętrzyn- Plac PiłsudskiegoAmbulans8.30-12.00
08.12.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
08.12.2022Miłomłyn- Dom KulturyStacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w IŁAWIE NIECZYNNY
09.12.2022Szczytno- parking przy Hali Wagnera
ul. Lanca
Ambulans8.30-12.00
10.12.2022Miłakowo- Remiza StrażackaStacjonarna9.00-11.00
12.12.2022Szczytno- Wyższa Szkoła PolicjiAmbulans8.30-12.00
12.12.2022Iłowo- Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
Stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
13.12.2022Olsztyn- Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Żołnierska 49
Stacjonarna8.00-12.00
13.12.2022Braniewo– Placówka Straży Granicznej
Kolejowe Przejście Graniczne ul. Błotna 3
Stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
14.12.2022Olsztyn- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski parking przy WBZAmbulans9.00-12.30
14.12.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
15.12.2022Reszel- Dom KulturyStacjonarna9.00-12.00
15.12.2022Górowo Iławeckie– parking przy RatuszuAmbulans9.00-12.00Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
15.12.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
16.12.2022Morąg– parking przed Morąskim Domem KulturyAmbulans8.00-11.00
17.12.2022Elgnówko- Szkoła PodstawowaStacjonarna8.00-11.00
17.12.2022Orzysz- Straż Pożarnaul. Ogrodowa 11Stacjonarna8.00-11.00
19.12.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w IŁAWIE NIECZYNNY
19.12.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64Stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
20.12.2022Barczewo- parking przyZakładzie KarnymAmbulans8.00-12.00

Plan akcji wyjazdowych RCKiK w Olsztynie na M-C listopad 2022r

UWAGA !!! RCKiK w Olsztynie zastrzega możliwość odwołania akcji poboru krwi z przyczyn niezależnych.
*Oddział Terenowy- NIECZYNNY – realizuje akcję wyjazdową w danym dniu

Aktualne informacje dotyczące terminów oraz organizacji  akcji wyjazdowych  będą udzielane pod nr telefonu:

89 526 01 56  wew. 149  lub 662 136 459 oraz  e-mailem: promocja@rckikol.pl

DATAMIEJSCEstacjonarna ambulansGODZINY REJESTRACJIPraca Oddziału Terenowego
02.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
03.11.2022Olsztyn- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski parking przy Wydziale Biologii i Biotechnologiiambulans9.00-12.30
03.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
03.11.2022Olecko-  Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych ul. Gołdapska 21 /Internat
stacjonarna9.00-11.00Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
04.11.2022Szczytno- parking przy Hali Wagnera
ul. Lanca
ambulans8.30-12.00
05.11.2022Olsztyn- Galeria Warmińska
akcja „Zdrowie pod kontrolą”
ambulans11.00-15.00
07.11.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9stacjonarna8.00-11.30
07.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
07.11.2022Morąg- Zespół Szkół i Ogólnokształcącychambulans8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
08.11.2022Braniewo- Komenda Powiatowa Policji ul. Moniuszki 11ambulans8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
09.11.2022Barciany- Placówka Straży Granicznej
ul. Warmińska 8
stacjonarna9.00-12.00Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
09.11.2022Janowo- Dom Kulturystacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
10.11.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
10.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
10.11.2022Lubawa– Straż Pożarna ul. Strażacka 1stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w IŁAWIE NIECZYNNY
14.11.2022Szczytno- Wyższa Szkoła Policji
Ekipa odwołana
ambulans8.30-12.00
14.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
15.11.2022Biskupiec- parkingCentrum Handlowe
 „Tu i teraz”
ambulans9.00-12.30
15.11.2022Braniewo- Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralnastacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
16.11.2022Olsztyn- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski parking przy Wydziale Biologii i Biotechnologiiambulans9.00-12.30
16.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
16.11.2022Elbląg- Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych ul. Rycerska 2stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
17.11.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
17.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
19.11.2022Morąg- Jednostka Wojskowa al. Wojska Polskiego 33stacjonarna8.00-11.00
19.11.2022Smykówko– Biblioteka Wiejskastacjonarna8.00-11.00
19.11.2022Dobre Miasto- dawny OTL ul. Górna 1stacjonarna8.00-11.00
19.11.2022Wielbark- Gminny Ośrodek Kulturystacjonarna8.00-11.00
21.11.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9stacjonarna8.00-11.30
21.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64
Ekipa odwołana
stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
21.11.2022Braniewo- Jednostka Wojskowa
ul. Sikorskiego 41
stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
22.11.2022Reszki- Remiza Strażackastacjonarna8.00-11.00
22.11.2022Kikity- Ośrodek Więziennictwaambulans8.30-12.00Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
23.11.2022Mrągowo– Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
23.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
29.11.2022Ełk- Zespół Szkół nr 5ul. Sikorskiego 5ambulans9.00-12.00Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
24.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
24.11.2022Kętrzyn- Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej ul. W. Sikorskiego78  ambulans8.30-12.00
25.11.2022Morąg– parking przed Morąskim Domem Kulturyambulans8.00-11.00
26.11.2022Jedwabno- Zespół Szkółstacjonarna8.00-11.00
26.11.2022Wilczkowo- Biblioteka Wiejskastacjonarna8.00-11.00
26.11.2022Młynary- Dom Kulturystacjonarna8.00-11.00
28.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
28.11.2022Olsztyn – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Oficerska 16Aambulans8.00-12.00
29.11.2022Ostróda– Zespół Szkół ul. Wyszyńskiegostacjonarna8.00-11.00
29.11.2022Elbląg- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług
stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
30.11.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
30.11.2022Węgorzewo- Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Pionierów 2 
Ekipa odwołana
stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w GIŻYCKU CZYNNY

Plan akcji wyjazdowych RCKiK w Olsztynie na M-C październik 2022r

DATAMIEJSCEstacjonarna
ambulans
GODZINY REJESTRACJIPraca Oddziału Terenowego
01.10.2022Rozogi- Dom Kulturystacjonarna8.30-12.00
01.10.2022Ełk– Centrum Handlowe Brama Mazurambulans9.00-14.00
03.10.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9stacjonarna8.00-11.30
03.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
04.10.2022Ruciane Nida– Zespół Szkół Leśnychstacjonarna9.00-12.00
05.10.2022Tolkmicko- parking przy Rynkuambulans9.00-12.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
05.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
05.10.2022Olsztyn– Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka
stacjonarna8.00-11.00
06.10.2022Olsztyn- Jednostka Wojskowa ul. Saperskaambulans8.00-11.00
06.10.2022Olecko-  Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych ul. Gołdapska 21 /Internat
stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
06.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
06.10.2022Iława- Komenda Policji ul. Wiejska 4stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w IŁAWA NIECZYNNY
07.10.2022Szczytno- parking przy Hali Wagnera
ul. Lanca
ambulans8.30-12.00
08.10.2022Miłakowo- Straż Pożarnastacjonarna9.00-11.00
08.10.2022N. Miasto Lubawskie- Straż Pożarnaambulans8.00-11.00
09.10.2022Braniewo- Jednostka Wojskowa ul. Wojska Polskiego8.00-12.00
10.10.2022Olsztyn- Zespół Szkół Budowlanychstacjonarna8.00-11.00
10.10.2022Karolewo- Zespół Szkół Rolniczychambulans9.00-12.00Terenowy Oddział
w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
10.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
10.10.2022Braniewo- Jednostka Wojskowastacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
11.10.2022Braniewo– Zespół Szkół ul. Gdańskaambulans8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
11.10.2022Biskupiec- parking Centrum Handlowe
 „Tu i teraz”
ambulans9.00-12.30
12.10.2022Mrągowo– Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
12.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
13.10.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
13.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
14.10.2022Szczytno- Wyższa Szkoła Policji
Ekipa odwołana
ambulans8.30-12.00
15.10.2022Giżycka- Jednostka Wojskowa
ul. Nowowiejska
Ekipa odwołana
stacjonarna8.00-11.00
16.10.2022Działdowo- Plac Mickiewiczaambulans10.00-14.00
17.10.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9stacjonarna8.00-11.30
17.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64
Ekipa odwołana
stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
18.10.2022Olsztyn- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski parking przy Wydziale Biologii i Biotechnologiiambulans9.00-12.30
18.10.2022Braniewo– Placówka Straży Granicznej
Kolejowe Przejście Graniczne ul. Błotna 3
stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
19.10.2022Lidzbark Warmiński- Komenda Straży Pożarnej ul. Olsztyńska 8ambulans8.30-12.00
19.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
20.10.2022Węgorzewo- Jednostka Wojskowaambulans8.00-11.00Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
20.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
21.10.2022Szczytno- parking przy Hali Wagnera
ul. Lanca
ambulans8.30-12.00
22.10.2022Orzysz- Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Ogrodowa 11
Ekipa odwołana
stacjonarna8.00-11.00
22.10.2022Kisielice- Straż Pożarnastacjonarna8.00-11.00
24.10.2022Łukta- Gminny Ośrodek Kulturystacjonarna8.00-11.00
20.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
22.10.2022Olsztyn- parking przy Decathlon  ambulans10.00-14.00
25.10.2022Olsztyn- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski parking przy Wydziale Biologii i Biotechnologiiambulans9.00-12.30
25.10.2022Braniewo- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pl. Strażacki 2
Ekipa odwołana
stacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU CZYNNY
26.10.2022Mrągowo– Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
26.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
26.10.2022Węgorzewo- Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Pionierów 2 stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
27.10.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
27.10.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
28.10.2022Morąg- parking przed Morąskim Domem Kultury”
 od strony ul. Ogrodowej
ambulans8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
29.10.2022Lidzbark – ul. Działdowska (mały ryneczek)ambulans8.00-12.00

UWAGA !!! RCKiK w Olsztynie zastrzega możliwość odwołania akcji poboru krwi z przyczyn niezależnych.

Plan akcji wyjazdowych RCKiK w Olsztynie na M-C wrzesień 2022r

DATAMIEJSCEstacjonarna ambulansGODZINY REJESTRACJIPraca Oddziału Terenowego
01.09.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
01.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
01.09.2022Olecko-  Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych ul. Gołdapska 21 /Internat
stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
03.09.2022Susz- Ochotnicza Straż Pożarnastacjonarna8.00-11.00
03.09.2022Jelonki- Straż Pożarnastacjonarna8.00-11.00
03.09.2022Skurpie– Straż Pożarnastacjonarna8.00-11.00
05.09.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. J. Sobieskiego 9stacjonarna8.00-11.30
06.09.2022Iłowo- parking przy Urzędzie Gminyambulans8.30-12.00Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
07.09.2022Olsztyn– Galeria Warmińskaambulans11.00 -15.00
07.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
08.09.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
08.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
08.09.2022Lubawa– Straż Pożarna ul. Strażacka 1stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział W IŁAWIE NIECZYNNY
09.09.2022Szczytno- parking przy Hali Wagnera ul. Lancaambulans8.30-12.00
10.09.2022Jamielnik- Straż Pożarnastacjonarna8.00-11.00
10.09.2022Elblągambulans10.00-14.00
12.09.2022Biskupiec- parking Centrum Handlowe „Tu i teraz”ambulans9.00-12.30
12.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
13.09.2022Kikity- Ośrodek Służby Więziennejambulans9.00-12.00
13.09.2022Braniewo- Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralnastacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
14.09.2022Mrągowo– Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
14.09.2022Rybno- Zespół Szkółstacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
15.09.2022Górowo Iławeckie- Parking przy Ratuszu Miejskimambulans9.00-12.00Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY
15.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
16.09.2022Szczytno- Wyższa Szkoła Policjiambulans8.30-12.00
17.09.2022Elgnówko- Szkoła Podstawowastacjonarna8.00-11.00
17.09.2022Wielbark- Gminny Ośrodek Kulturystacjonarna8.00-11.00
17.09.2022Dobre Miasto- dawny OTL ul. Górna 1stacjonarna8.00-11.00
19.09.2022Ostróda– Centrum Użyteczności Publicznej ul. Jana Sobieskiego 98.00 -11:30
19.09.2022Pisz- Plac Daszyńskiegoambulans8.00-14.00Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
19.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
20.09.2022Barczewo- parking przy Zakładzie Karnymambulans9.00-12.00
20.09.2022Braniewo- Zespół Szkół ul. Wiejskastacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
21.09.2022Reszel- parking przy Ratuszu Miejskimambulans9.00-12.00
21.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
21.09.2022Morąg- Jednostka Wojskowa 8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
22.09.2022Kętrzyn- Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
22.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
23.09.2022Szczytno- parking przy Hali Wagnera ul. Lancaambulans8.30-12.00
24.09.2022Ełk- Plac Jana Pawła IIambulans10.00-14.00
24.09.2022Jedwabno- Zespół Szkółstacjonarna8.00-11.00
24.09.2022Wilczkowo– Bibliotekastacjonarna8.00-11.00
24.09.2022Grodziczno OSPstacjonarna8.00-11.00
26.09.2022Olsztyn- Olsztyński Park Naukowo-Technologicznyambulans8.00-12.00
26.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
26.09.2022Braniewo-Jednostka Wojskowastacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
27.09.2022Elbląg-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usługstacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
28.09.2022Mrągowo– Plac Piłsudskiegoambulans8.30-12.00
28.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
28.09.2022Węgorzewo- Węgorzewskie Centrum Kultury Dom Kultury ul. Bemastacjonarna8.00-10.00Terenowy Oddział w GIŻYCKU NIECZYNNY
29.09.2022Kudypy- Nadleśnictwo Arboretumambulans8.00-12.00
29.09.2022Działdowo- Dom Kultury ul. Wolności 64stacjonarna8.00-11.30Terenowy Oddział w NIDZICY NIECZYNNY
30.09.2022Morąg- parking w pobliżu sklepu „Nella” ul. Mickiewicza 14Bambulans8.00-11.00Terenowy Oddział w PASŁĘKU NIECZYNNY
30.09.2022Bartoszyce- Jednostka Wojskowa ul. Wojska Polskiegostacjonarna8.00-11.00Terenowy Oddział w BARTOSZYCACH NIECZYNNY

UWAGA !!! RCKiK w Olsztynie zastrzega możliwość odwołania akcji poboru krwi z przyczyn niezależnych.
*Oddział Terenowy- NIECZYNNY – realizuje akcję wyjazdową w danym dniu

Aktualne informacje dotyczące terminów oraz organizacji  akcji wyjazdowych  będą udzielane pod nr telefonu:

89 526 01 56  wew. 149  lub 662 136 459 oraz  e-mailem: promocja@rckikol.pl

Facebook
Facebook
Instagram
Skip to content