Oferty Pracy

Ogłoszenia 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu

Ogłoszenia 2022

Nabór Starszy(a) Księgowy(a)

Kierownik Działu Administracji

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania przez lekarza kandydatów na dawców krwi i jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu
Nabór Księgowa – y, Starsza-y księgowa-y
Osobę do porządkowania i archiwizacji dokumentacji
Diagnosta laboratoryjny
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie pobierania krwi i jej składników
Starsza księgowa / starszy księgowy
Specjalista ds. kancelaryjno-administracyjnych
Diagnosta laboratoryjny
Osobę do utrzymania właściwego stanu sanitarno – epidemiologicznego w pomieszczeniach TO RCKiK w Elblągu –

Ogłoszenia archiwalne

Z-ca Głównego Księgowego

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania krwi pełnej od dawców
Technik w Pracowni Ekspedycji

W dniu 23.09.2021 r. w wyniku naboru została wybrana osoba na stanowisku Technik w Dziale Preparatyki

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Giżycku (nr NA-26/1/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Bartoszycach (nr NA-26/2/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Iławie (nr NA-26/3/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu (nr NA-26/4/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,5

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Pasłęku (nr NA-26/5/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,6

Konkurs ofert na w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Terenowym Oddziale w Iławie (nr NA-26/6/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,7

Konkurs ofert na w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (nr NA-26/7/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,8

Facebook
Facebook
Instagram
Skip to content