Oferty Pracy

Ogłoszenia 2022

Ogłoszenia archiwalne

W dniu 23.09.2021 r. w wyniku naboru została wybrana osoba na stanowisku Technik w Dziale Preparatyki

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Giżycku (nr NA-26/1/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Bartoszycach (nr NA-26/2/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,3

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Iławie (nr NA-26/3/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,4

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Elblągu (nr NA-26/4/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,5

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników w Terenowym Oddziale w Pasłęku (nr NA-26/5/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,6

Konkurs ofert na w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Terenowym Oddziale w Iławie (nr NA-26/6/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,7

Konkurs ofert na w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (nr NA-26/7/KO/2021)

http://bip.rckikol.pl/index.php?id=54,0,0,0,0,8