Potrzeba krwi

ARh+

Wystarczająca ilość krwi

100%

0Rh+

Krwi wystarczy na 4-5 dni

40%

BRh+

Wystarczająca ilość krwi

100%

ABRh+

Wystarczająca ilość krwi

100%

ARh-

Krwi wystarczy na 4-5 dni

40%

0Rh-

Na ratowanie życia

10%

BRh-

Krwi wystarczy na 4-5 dni

40%

ABRh-

Wystarczająca ilość krwi

100%

stan na 09.07.2024

Legenda

  • 100 % – Wystarczająca ilość krwi
  • 40 % – Krwi wystarczy na 4-5 dni
  • 20 % – Krwi wystarczy na 1-2 dni
  • 10 % -Na ratowanie życia