O nas

Dyrektor

lek. Grażyna Kula spec. transfuzjologii klinicznej
sekretariat tel. 89 526 01 56 w 125, sekretariat@rckikol.pl

Dział Pobierania

tel. 89 526 01 56

Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik mgr inż. Elżbieta Garbula spec. laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
89 5260156 wew. 161, e.garbula@rckikol.pl

z-ca kier. mgr Katarzyna Mioduska spec. laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
89 5260156 wew. 148, k.mioduska@rckikol.pl

Dział Laboratoryjny

kier. mgr Jolanta Miklaszewska spec. laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
89 5260156 wew. 150, j.miklaszewska@rckikol.pl

z-ca kier. mgr Urszula Brożyna spec. laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
89 5260156 wew. 155, u.brozyna@rckikol.pl

Dział Preparatyki i Ekspedycji

kier. mgr Agnieszka Zdancewicz
89 5260156 wew. 133, a.zdancewicz@rckikol.pl

z-ca kier. mgr Justyna Staniszewska
89 5260156 wew. 133, j.staniszewska@rckikol.pl

Dział Administracji

Kierownik Krzysztof Semerak
k.semerak@rckikol.pl

Z-ca Kierownika mgr Renata Leśniak
tel. 89 526 01 56 w 124

Sekcja Księgowości

Główny Księgowy mgr Małgorzata Ziniewicz
tel. 89 526 01 56 w 137, m.ziniewicz@rckikol.pl

Kadry

mgr Eliza Suszek
tel. 89 5260156 w 126, e.suszek@rckikol.pl

BHP

tel. 89 526 01 56 w 135

Historia krwiodawstwa i służby krwi na terenie Warmii i Mazur wiąże się ściśle z datą 15 grudnia 1949r w tym czasie  została utworzona Stacja Przetaczania i Konserwacji Krwi z siedzibą przy ul. Partyzantów 82.Zapoczątkowanie działalności Stacji bardzo szybko ujawniło rzeczywiste zapotrzebowanie szpitali na krew, które okazało się większe niż możliwości  zaspokajania. Zadania Stacji Krwiodawstwa rosły w miarę rozwoju szpitali i podnoszenia się jakości ich usług.

 
Lata 1949-1960

1950 – w rejestrze Stacji figurowało 36 dawców
1951 – zmiana nazwy –Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa. Tworzenie sieci punktów krwiodawstwa  powstają pierwsze punkty w: Mrągowie, Giżycku, Szczytnie
1952-53 – na terenie województwa olsztyńskiego powstały kolejne przyszpitalne punkty krwiodawstwa w: Bartoszycach, Biskupcu, Dobrym Mieście, Iławie, Prabutach, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Nidzicyna terenie woj. ciechanowskiego w : Ciechanowie, Działdowie, Mławie, Płońsku, Pułtusku, Żurominie
1957 – Dzięki staraniom Pani dyrektor  Eleonory Kopeć i przychylności władz wojewódzkich zapada decyzja o budowie obiektu dla WSK z lokalizacją przy ul. Hanki Sawickiej 27
1958 (marzec) – Rozpoczęto realizację budowy

Lata 1960-1970

1960 (maj) – otwarcie nowego obiektu Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa przy ul. Hanki Sawickiej 27 Nowy obiekt posiadał pełne i nowoczesne wyposażenie oraz fachowy personel. Stacja mogła rozwinąć pełną działalność odciążając placówki, które  świadczyły usługi na rzecz Stacji Krwiodawstwa oraz zwiększyć zatrudnienie do 51 osób. Powstały pracownie

 • Rentgenologiczna
 • Mikrobiologiczna
 • Chemiczna
 • Odczynów kiłowych
 • Suszenia plazmy
 • Pracownia preparatyki krwi  
 • Serologiczna  
 • Hematologiczna

W latach 60-tych na terenie woj. olsztyńskiego powstało 12 przyszpitalnych punktów krwiodawstwa na terenie woj. ciechanowskiego 5 punktów krwiodawstwa

Lata 1970-1980

Lata 70-te to drożenie nowych technologii oprócz koncentratu krwinek czerwonych i osocza liofilizowanego rozpoczęto produkcję osocza świeżo mrożonego i krioprecypitatu, a także koncentratów krwinek płytkowych. W latach 70 tych problemem szczególnej uwagi w krwiodawstwie stało się bezpieczeństwo biorcy preparatów krwiopochodnych, wprowadzono pierwszy test wirusologiczny.

Lata 1980-1990

 W latach 80-tych  dokonuje się duży postęp w zakresie wyposażenia  i unowocześnienia Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa ,wprowadzono nowe technologie do produkcji preparatów krwiopochodnych. wykonano remont , do już istniejącego budynku zostaje dobudowany nowy budynek. W oparciu o nowoczesną aparaturę dziennie można było przyjąć 100 krwiodawców dziennie.

W miarę rozwoju nauk medycznych wymagania lecznictwa stały się coraz większe, a praca Stacji obejmowała coraz więcej zagadnień

1983r – Zostają wprowadzone nowe rodzaje badań u krwiodawców na obecność antygenu HBs oraz wirusa HIV.Stopniowo wprowadzano sprzęt jednorazowego użytku. 

Lata 1990-2000

Przełomowym wydarzeniem w polskiej służbie krwi było zastąpienie w 1990 roku szklanych butelek, pojemnikami plastykowymi, jednorazowego użytku.

Lata 90 –te to okres intensywnych prac ukierunkowanych na dostosowanie pracy Stacji do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, wprowadzono nowy system kontroli jakości, nastąpiłą reorganizacja personelu,  wdrożono zasady GMP, Jego wykonanie i czuwanie nad jego wdrożeniem powierzono nowo utworzonemu Działowi Kontroli Jakości. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń, zakupiono nowoczesną aparaturę, wprowadzono system komputerowy. Wprowadzono karencję osocza świeżo mrożonego w celu obniżenia ryzyka zakażenia wirusami biorców krwi.

Zmiany zachodzące w gospodarce wymagały reorganizacji Służby Krwi. Na mocy zarządzenia  powstaje Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

01 stycznia 1999r Ministerstwo Zdrowia przekształciło Wojewódzkie Stacje Krwiodawstwa   w Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

1992 – Nagła śmierć dr Elżbiety Zbierskiej-Bołoczko, ówczesnego dyrektora RCKiK. Dla służby krwi naszego regionu fakt ten staje się niepowetowaną stratą.
       

Komputeryzacja Centrum  1999r. Papierowe kartoteki dawców krwi zostały wycofane z użycia. Powstała komputerowa baza danych krwiodawców. Zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi ekip wyjazdowych. Zakupiono nowe separatory do pobierania osocza. Do 1998   roku następuje wdrożenie systemu „Bank Krwi” oraz dalszy rozwój krwiodawstwa (obejmuje 17 punktów krwiodawstwa). 

1999   1 styczeń przekształcenie Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – powołanie na stanowisko Dyrektora RCKiK lek.Grażyny Kula. W Polsce wdrażano nowe reformy, które wniosły wiele zmian także w dziedzinie krwiodawstwa. Wdrożenie nowych zmian wymagało olbrzymiego wysiłku organizacyjnego i pokonywania wielu trudności. Dyrektor G.Kula w pełni sprostała nowym zadaniom i wprowadziła służbę krwi regionu warmińsko-mazurskiego w nowym już kształcie w XXI w

Lata 2000-2010

Z przyczyn ekonomicznych do 2001  uległy likwidacji Terenowe Oddziały w:  Biskupcu,  Dobrym Mieście, Gołdapi,  Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie  i Węgorzewie. 

2001-2003  Szereg inwestycji związanych z modernizacją RCKiK m.in.:

 • wymiana nawierzchni wokół budynku 
 • remont pracowni : Serologii i Preparatów-wymiana okien, odnowienie elewacji budynków-zakupienie radiatora do naświetlania preparatów  
 • krwiopochodnych, oraz wiele  innego sprzętu specjalistycznego

2004   – 28 kwiecień uzyskanie przez RCKiK zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego osocza ludzkiego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

– 7 lipca  Ministerstwo Zdrowia udzieliło RCKiK w Olsztynie akredytacji w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników. RCKiK posiada 10 Placówek  Terenowych Liczba honorowych dawców w regionie wynosi: 17 200.

Poczyniono szereg dalszych inwestycji:

 • zakup Agregatu prądotwórczego
 • serwera AS
 • instalacja poczty pneumatycznej

2006   Remont pomieszczeń –I piętro   Remont holu   Modernizacja ogrodzenia    Monitoring, remont szatni

Budowa zatoki postojowej

2007  Przebudowa zasilania energii elektrycznej  Remont i adaptacja pomieszczeń Działu Zapewnienia Jakości i Pracowni Wirusów  Początki komputeryzacji Terenowych Oddziałów

2008
Otwarcie pracowni biologii molekularnej przez prof.dr hab. M. Łętowską z IHiT  Wdrożenie nowego oznakowania krwi i jej składników  ISBT 128  Remont pomieszczeń Budynku B  Zakup pierwszych foteli przenośnych

2009  Zakup pojemników transportowych do transportu krwi  Budowa komory chłodniczej  Przebudowa budynku gospodarczego   Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na salę konferencyjna.

Lata 2010 – dziś

 • 2010  Przekazanie przez Ministerstwo Zdrowia mobilnego punktu poboru krwi
 • 2011 Remont i przebudowa Działu Pobierania
 • 2012   Remont i przebudowa Działu Preparatyki i Ekspedycji Krwi
 • 2014  Przebudowa istniejącego   pomieszczenia magazynowego na mroźnię  Zakup nowego serwera   Zakup aparatu Luminex do Pracowni HLA  Zakup automatycznego licznika do liczenia leukocytów

Dyrektorzy

lek. Eleonora Kopeć (1949-1959)

lek. Marian Miron (1959-1982)

lek. Elżbieta Zbierska-Bołoczko (1982-1992)

lek. Stanisław Kida (1992-1999)