Zapraszamy do oddawania krwi w ambulansie podczas trwania festynu w dniu 22 czerwca 2024 w godzinach od 12.00-16.00, parking Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Olsztynie ul. Knosały.