ANKIETA DLA KRWIODAWCÓW

Szanowni Państwo! Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia i życia innych osób. Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej. Wyniki będą stanowiły o świadomości społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa a także pozwolą…

Zwrot kosztów dojazdu

UWAGA! Od 01.02.2024 r. nastąpi zmiana sposobu zwrotu honorowym dawcom krwi kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. 1) w przypadku osób posiadających bilety komunikacji publicznej – po okazaniu biletów (PKP II klasa, PKS, autobus, bus, tramwaj) – zwrot kosztów przejazdu. Kwota obejmuje cenę biletu/biletów z uwzględnieniem posiadanej przez krwiodawcę ulgi na dany środek lokomocji. W przypadku posiadania 2 biletów np. PKP II klasa oraz bilet…